XII. Tiszalúci Pergető Kupa 2022. A Tiszalúci Holt-Tiszán

2022-XII.-Tiszaluci-Pergeto-Kupa-Versenykiiras