TÁJÉKOZTATÁS SIKERES PÁLYÁZATRÓL

Örömmel tájékoztatom Egyesületünk tagságát, hogy a MOHOSZ Elnöksége, valamint Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központja (a továbbiakban: OHSZK), a MOHOSZ Elnökségének döntése alapján
a 2020. évre jóváhagyott pályázati felhívással (Pályázati kódszám: ÁPFE-II/5/2020.) az
„Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE)” keretében a Vis maior II. típusú események kármegelőzési és kárenyhítési támogatása” pályázatán Egyesületünk 3 425 940 forintot nyert.

A nyertes pályázatból az alábbi beruházások valósulnak meg:

-Tiszalúci Holt-Tisza ikerzsilip befolyó mederszakaszának kotrása

-Bárányszeg „Kőgát” megbontása

A beavatkozások a vízpótlás és vízmozgás javítását szolgálják.

A pályázat összköltsége: 4 894 200 Ft.

A pályázathoz szükséges 1 468 260 forint önrészt Egyesületünk és Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 50-50%-ban közösen finanszírozza.

Kategória: Főoldal | A közvetlen link.